Klachtenprocedure KDV Villa Veentjes.

Mocht het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent, dan horen wij dat graag van u. Wij bieden u dan de mogelijkheid problemen of knelpunten samen op te lossen en te werken aan de verbetering van de kwaliteit van onze opvang. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de oudercommissie van Villa Veentjes. Daarnaast kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

De Oudercommissie kan namens u ook een klacht melden bij het Klachtenloket (onderdeel Geschillencommissie). In de algemene voorwaarden staat het geschilartikel volledig uitgewerkt. Jaarlijks ontvangen wij een jaarverslag. Dit verslag ligt ter inzage op Villa Veentjes. Op de website van de geschillencommissie vindt je meer informatie hierover.

ZELF EEN BEELD VORMEN?

Kom gerust een kijkje bij ons nemen.

Kom gerust een kijkje bij ons nemen.

Vraag direct een rondleiding aan om ons kinderdagverblijf te bezoeken.